Blog background image
Blog background image

PROFEX Akademije i Ahilej !

Od 1. septembra 2021. NOVO U AHILEJU!

 

Saradnja najveće stručnosti i praktičnog znanja o ljudskom telu između trenažno-dijagnostičkog centra
PROFEX Akademije I Ahilej kompanije I Ahilej sportskih klubova jedinstvenih kapaciteta i vrhunske

opremljenosti na više lokacija u Beogradu!

Kontakt telefon za informacije: 064/6435089 (radnim danima od 8h do 18h)

Academy image

REDUKCIONI PROGRAM

Academy icon


Redukcija telesne mase

o Dijagnostičko testiranje pre započinjanja programa (struktura tela, postura
tela i metabolizam);
o Analiza i tumačenje rezultata od
strane dijagnostičkog osoblja
PROFEX Akademije sa formiranjem
opštih ciljeva i ciljeva po ciklusima;
o Formiranje individualnog plana i
programa treninga i ishrane, kao i
dodatnog samostalnog programa
treninga koji se sprovodi u kućnim
uslovima;
- Demonstracija samostalnog
programa treninga na prvom treningu uz objašnjavanje periodizacije
od strane trenera PROFEX Akademije;
- Demonstracija vežbi disanja na prvom treningu od strane trenera
PROFEX Akademije.

o Sprovođenje svih individualnih trenažnih procedura od strane trenera
PROFEX Akademije, kao i praćenje klijenta kroz
ceo proces;

- Trening obuhvata razvoj neophodnih

mišićnih grupa kao preduslova za kvalitetnu
redukciju telesne mase, kao i kontinuiranu
edukaciju o tehnici hoda i disanja radi podsticanja
efikasnijeg procesa sagorevanja masti.

o Ponovna dijagnostička testiranja na mesečnom nivou radi utvrđivanja
aktuelnog telesnog stanja i praćenja napretka, uz ponovnu analizu i
tumačenje rezultata, kao i formiranje novog programa treninga i ishrane;
o Kontrola i komunikacija sa klijentima vezana za dodatne aktivnosti i
eventualne korekcije ishrane.

 •  Trajanje programa: 3-9 meseci
 • Učestalost: 3 puta sedmično + dodatni rad + vežbe disanja
 •  Trajanje pojedinačnog treninga: 90 minuta
Academy image

SPORTSKI PROGRAM

Academy icon

SPORTSKI PROGRAM

Razvoj specifičnih sposobnosti u određenom sportu

- Dijagnostičko testiranje pre započinjanja programa (struktura tela, postura
tela, metabolizam i maksimalna
potrošnja kiseonika);
- Analiza i tumačenje rezultata od
strane dijagnostičkog osoblja
PROFEX Akademije sa
formiranjem opštih ciljeva i
ciljeva po ciklusima;
- Formiranje individualnog plana i
programa treninga i ishrane, kao i dodatnog samostalnog programa treninga
koji se sprovodi u kućnim uslovima;
- Demonstracija samostalnog programa treninga na prvom treningu uz
objašnjavanje periodizacije od strane trenera PROFEX Akademije;
- Demonstracija vežbi disanja na prvom
treningu od strane trenera PROFEX Akademije.
o Sprovođenje svih individualnih trenažnih
procedura od strane trenera PROFEX
Akademije, kao i praćenje klijenta kroz ceo
proces;
- Trening obuhvata razvoj specifičnih
kretnih i motoričkih sposobnosti, kao i razvoj
specifičnih mišićnih grupa neophodnih za

postizanje kvalitetnijeg rezultata u datom sportu.

 •  Ponovna dijagnostička testiranja na mesečnom nivou radi utvrđivanja

aktuelnog telesnog stanja i praćenja napretka, uz ponovnu analizu i
tumačenje rezultata, kao i formiranje novog programa treninga i ishrane;

 •  Kontrola i komunikacija sa klijentima vezana za dodatne aktivnosti i

eventualne korekcije ishrane.
- Trajanje programa: 3-9 meseci
- Učestalost: 3 puta sedmično + dodatni rad + vežbe disanja
- Trajanje pojedinačnog treninga: 90 minuta

Academy image

KOREKTIVNI PROGRAM

Academy icon

Korekcija određenih telesnih deformiteta

- Dijagnostičko testiranje pre započinjanja programa (struktura tela, postura
tela, metabolizam, EMG testiranje
muskulature od interesa za deformitet);
-  Organizovanje dodatnih
dijagnostičkih testiranja (rendgenski
snimak, magnetna rezonanca, itd.) u
saradnji sa CITYMEDIK-om po
povoljnijim cenama i bez čekanja.
- Analiza i tumačenje rezultata od
strane dijagnostičkog osoblja PROFEX Akademije sa formiranjem opštih
ciljeva i ciljeva po ciklusima;
-  Formiranje individualnog plana i programa treninga i ishrane, kao i dodatnog
samostalnog programa treninga koji se sprovodi u kućnim uslovima;
-  Demonstracija samostalnog programa treninga na prvom treningu uz
objašnjavanje periodizacije
od strane trenera PROFEX
Akademije;
-  Demonstracija vežbi disanja
na prvom treningu od strane
trenera PROFEX Akademije.

- Sprovođenje svih individualnih
trenažnih procedura od strane

trenera PROFEX Akademije, kao i praćenje klijenta kroz ceo proces;
- Trening obuhvata razvoj mišićnih grupa neophodnih za otklanjanje
deformiteta, kao i rasterećenje i retrahovanje kičmenog stuba kroz
procedure dekompresije i selektivnog istezanja.

o Ponovna dijagnostička testiranja na mesečnom nivou radi utvrđivanja
aktuelnog telesnog stanja i praćenja napretka, uz ponovnu analizu i
tumačenje rezultata, kao i formiranje novog programa treninga i ishrane;
o Kontrola i komunikacija sa klijentima vezana za dodatne aktivnosti i
eventualne korekcije ishrane.

 •  Trajanje programa: 3-9 meseci
 •  Ucestalost: 3 puta sedmično + dodatni rad + vežbe disanja
 •  Trajanje pojedinačnog treninga: 90 minuta
Academy image

PROGRAM OBLIKOVANJA

Academy icon


Telesna prestruktura i preoblikovanje tela

o Dijagnostičko testiranje pre započinjanja programa (struktura tela, postura

tela i metabolizam);
o Analiza i tumačenje rezultata od strane
dijagnostičkog osoblja PROFEX Akademije sa
formiranjem opštih ciljeva i ciljeva po
ciklusima;
o Formiranje individualnog plana i
programa treninga i ishrane, kao i dodatnog
samostalnog programa treninga koji se
sprovodi u kućnim uslovima;
- Demonstracija samostalnog programa
treninga na prvom treningu uz objašnjavanje periodizacije od strane
trenera PROFEX Akademije;
- Demonstracija vežbi disanja na prvom treningu od strane trenera
PROFEX Akademije.

- Sprovođenje svih individualnih trenažnih procedura od strane trenera
PROFEX Akademije, kao i praćenje klijenta kroz ceo proces;
- Trening obuhvata izgradnju veće misićne gustine i kompaktnosti, zatim
gubitak viška tečnosti i masti,
kao i podsticanje kvalitetnije
prokrvljenosti celog tela.

o Ponovna dijagnostička testiranja na
mesečnom nivou radi utvrđivanja

aktuelnog telesnog stanja i praćenja napretka, uz ponovnu analizu i
tumačenje rezultata, kao i formiranje novog programa treninga i ishrane;
o Kontrola i komunikacija sa klijentima vezana za dodatne aktivnosti i
eventualne korekcije ishrane.

 •  Trajanje programa: 3-9 meseci
 •  Ucestalost: 3 puta sedmično + dodatni rad + vežbe disanja
 • Trajanje pojedinačnog treninga: 90 minuta
Academy image

SAMOSTALNI PROGRAM

Academy icon

Program za samostalni rad

- Dijagnostičko testiranje pre započinjanja programa (struktura tela, postura
tela i metabolizam);
-  Analiza i tumačenje rezultata od strane dijagnostičkog osoblja PROFEX
Akademije sa formiranjem opštih ciljeva i ciljeva po ciklusima;
-  Formiranje individualnog plana i programa treninga i ishrane;
-  2 programa sa vežbama disanja
-  Objašnjenje i demonstracija programa treninga od strane trenera PROFEX
Akademije;
- Ponovna dijagnostička kontrolna merenja na mesečnom nivou radi
utvrđivanja aktuelnog telesnog stanja i praćenja napretka, kontrola i
korekcija izvođenja vežbi (u prostoru ili online), kao i određene korekcije
vezane za program treninga i ishrane;

 •  Trajanje programa: 4 meseca